Termeni si conditii

Politica de confidențialitate

DORBOB PROD SRL, în calitate de proprietar, autor, administrator al website-ului
www.dorbob.ro , respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către
tine atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, după cum
e specificat în prezenta Politică de confidențialitate.

Utilizarea acestui website de către tine implică acceptarea ta explicită a termenilor și
condițiilor, și politicii de confidențialitate, iar acestea reprezintă întreaga ințelegere
(contractul) dintre părti.

DORBOB PROD SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment
conținutul website-ului, precum și prezenta Politică de confidențialitate și Termenii și
condițiile de folosire, fără a fi necesara o notificare în prealabil. De aceea, te rugăm să
vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai
acceptat prin utilizarea serviciilor noastre sau a website-ului.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile sub
administrarea firmei și pentru care DORBOB PROD SRL are calitatea de
autor/proprietar/administrator, dar și pentru aplicațiile de tip eCommerce integrate în
rețele social media precum Facebook sau Instagram. Toate aceste website-uri și
aplicații (în forma lor actuală sau cum vor fi modificate ulterior) precum si website-ul
houseoftreasure.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau
Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul acestui text, cuvintele ce folosesc genul masculin includ si genul feminin, si
viceversa, iar cuvintele la singular vor include și pluralul, și viceversa.

Definiții

a. date cu caracter personal – se referă la orice informații cu referire la o persoană fizică
identificată sau o persoana fizica identificabilă; o persoană identificabilă poate fi
identificată, direct sau indirect, în mod special prin referire la un număr de identificare ori

la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care
se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere,
diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau
distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date
cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această
structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după
criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public,
inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste
scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana
vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea
directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public,
inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt
dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se
comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate
destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu
pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business,
numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această
calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a
datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și
sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

DORBOB PROD SRL are posibilitatea de a colecta de la tine date cu caracter
personal, însă doar cu acordul tău explicit și dacă ni le furnizezi în mod voluntar.

Prin formularul de înregistrare accesibil pe site-ul www.dorbob.ro sau Facebook, vei
completa informații prin care vei putea fi identificat sau prin care te vom putea contacta,
acestea fiind din categoria datelor cu caracter personal.

Pentru ce scopuri folosim datele cu caracter personal colectate?
• Pentru a livra servicii precum oferte, știri, evenimentele sau articolele pe care le-ai
cerut sau achiziționat.
• Pentru a ne asigura că site-ul nostru este relevant nevoilor tale.
• Pentru a putea publica și realiza conținutul cel mai relevant pentru tine.
• Pentru a-ți asigura accesul neîngrădit la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

DORBOB PROD SRL colectează informații și le transformă în date statistice referitoare
la ce pagini accesezi în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este
vizitat. DORBOB PROD SRL își rezervă dreptul de a utiliza în cadrul Site-urilor
cookie-uri, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Pentru a spori securitatea accesului.
• Pentru a spori accesărileși pentru vă oferi un serviciu cât mai bun și relevant.
Pentru mai multe detalii, citește Politica de Cookies.

În diferite secțiuni din Site, ai ocazia de a ne trimite un mesaj email sau Facebook.
Așadar, adresa ta de email va fi folosită pentru a-ți trimite un răspuns mesajului tău și în

comunicări ulterioare. De asemenea, în cazul în care ne contactezi prin aplicația de
Facebook messenger integrată pe site, ne rezervăm dreptul de a-ți răspunde și de a
continua comunicarea pe acest canal. Adresa ta de email și numele furnizat intră în
categoria datelor cu caracter personal, iar DORBOB PROD SRL le va putea utiliza,
inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

DORBOB PROD SRL are dreptul de a dezvălui datele cu caracter personal către terți
dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste
acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea
drepturilor de proprietate ale DORBOB PROD SRL și ale site-urilor sale web, sau (c)
acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a
angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

În cazul în care vom fi solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau în cazul în
care ne va fi permis acest lucru, vom furniza doar datele strict necesare îndeplinirii
scopului solicitării.

DORBOB PROD SRL . nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal
către terți.

Colectarea datelor cu caracter personal pe Site-ul
www.dorbob.ro

Pe lângă cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul
www.dorbob.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție
eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc modulele de
plată utilizate de Site-ul www.dorbob.ro vor completa cu toate informațiile solicitate
obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Pe Site-ul www.dorbob.ro folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele
scopuri:
• pentru a factura produselor și, sau a serviciilor comandate de tine;
• livrării acestora;

Datele cu caracter personal vor putea fi divulgate fără consimțământul tău în caz de
litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în
plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse,
respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul Site-ului dorbob.ro îți exprimi în
mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în
sistemul de evidență informatizat de către noi, în calitatea acestuia de operator de date
cu caracter.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

DORBOB PROD SRLL. își rezervă dreptul de a folosi datele statistice sau datele
anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator pentru următoarele
cazuri:
● pentru a efectuarealizării de informări;
● pentru a efectua analize sau rapoarte;
● pentru a publica, promova, oferta produsele/serviciile oferite de către DORBOB
PROD.

Securitatea datelor colectate

DORBOB PRODutilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de
securizare IT și de comportament aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de
control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform
prevederior legale în vigoare. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial
pentru a îți proteja datele cu caracter personal colectate. De asemenea, infrastructura
hardware și software utilizată de către DORBOB PROd. este periodic analizată și
modernizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

În cadrul site-ului nostru pot apărea și linkuri spre alte website-uri, in afara controlului
website-uri care credem că le vei găsi utile. În cazul în care alegi să accesezi aceste

linkuri, vei accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită
de cele ale.

Minori

DORBOB PROD nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către
minori.DORBOB PROD. își rezervă dreptul de avinde sau încasa contravaloarea unor
produse/servicii destinate minorilor, dar numai în cazul în care acestea sunt achiziționate
de către un adult. Dacă ești minor și accesezi site-ul nostru, poți să o faci doar dacă ești
în compania sau supravechereaa unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă ai întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dorești să fiiinformat asupra
datelor cu caracter personal prelucrate de către DORBOB PROD SRL. și care vă
privesc direct, terugăm să ne contactactezi.

Livrarea produselor

Livrarea produselor comandate se face de catre Dorbob Prod SRL in
urmatoarele termene estimate:
– in 24 h de ore, pentru comenzile plasate până la ora 15:00, de luni
până vineri. Comenzile plasate după ora 16:00 vor fi livrate in maxim 48
de ore;
– luni – pentru comenzile plasate de vineri, după ora 15:00 până
duminică inclusiv.

Politica de returnare

Din cauza faptului ca sunt produse perisabile cu termen scurt de valabilitate, nu putem oferi retur.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca,
mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la
înregistrarea reclamației la sediulSC DORBOB PROD SRL.. În cazul în care nu se poate
ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată
competentă instanța judecatorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește
sediul SC DORBOB PROD SRL

S.C. COSMA & STRACIUC DESIGNS S.R.L.

Site-ul și magazinul online www.dorbob.ro aparțin și sunt întreținute de DORBOB PROD
SRL
Datele de identificare sunt: DORBOB PROD SRL
Adresa. Oradea, Str. Aluminei nr 25 jud. Bihor
Cod unic de identificare:RO6650070
Nr. Reg. Com: J5/4598/1994
Magazinul online: www.dorbob.ro
Număr de telefon: +40 744815011
Adresă de e-mail: raluca@dorbob.ro